Hoạt động giám sát dịch vụ bảo vệ Đất Việt

Hoạt động giám sát dịch vụ bảo vệ sau khi triễn khai :

Giám sát bảo vệ
Đội cơ động giám sát bảo vệ công ty Đất Việt
  • Lực lượng giám sát và phản ứng nhanh Công ty bảo vệ Đất Việt thường xuyên thanh kiểm tra tại các mục tiêu bảo vệ nhằm nâng cao trách nhiệm làm việc của nhân viên đồng thời tư vấn an ninh và xây dựng các giải pháp bảo đảm an ninh và an toàn tài sản khách hàng.
  • Đội thanh tra giám sát tại các mục tiêu bảo vệ được tổ chức chặt chẽ chịu sự quản lý của phòng nghiệp vụ công ty bảo vệ Đất Việt .
  • Mỗi khu vực quản lý được bố trí một chỉ huy vùng, Ngoài chỉ huy vùng có đội giám sát kiểm tra tại các mục tiêu 24/24/7. Kiểm tra đột xuất nhằm đánh giá khách quan công việc của nhân viên.
  • Ngoài chỉ huy vùng mỗi mục tiêu bảo vệ được bổ nhiệm một chỉ huy trưởng quản lý trực tiếp tại mục tiêu.
  • Để tăng hiệu quả trong việc giám sát chất lượng dịch vụ bảo vệ chúng tôi còn có các kênh phản hồi qua Email, Điện thoại các phản ánh về chất lượng dịch vụ, các phản hồi này sẽ được xử lý ngay tùy vào tính cấp bách của sự việc.
  • Kênh phản hồi về nhân sự hoặc các sự cố cháy nổ, gây mất trật tự xin vui lòng liên hệ : 09 86 86 48 78
  • Ngoài các kênh thông thường, trực ban tại công ty bảo vệ Đất Việt sẽ liên hệ Công An Phường hoặc 113 xin ứng cứu kịp thời.

==> Nếu có thắc mắc về thông tin của các dịch vụ bảo vệ tại TP.HCM. Khách hàng có thể liên hệ đến Công ty Bảo Vệ Đất Việt để được tư vấn miễn phí. 090 88 99 078

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *