Chương trình đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp tại Công ty Đất Việt

1/ Chương trình đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp tại Công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt :

 • Đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết của của Công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt.
 • Chất lượng dịch vụ bảo vệ thể hiện không chỉ ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc chuyên cần mà đòi hỏi nhân viên bảo vệ làm việc có tính chuyên nghiệp hay không?.

2/ Tính chuyên nghiệp của nhân viên bảo vệ thể hiện ở chỗ:

 • Am hiểu pháp luật có liên quan để vận dụng và ứng xử trong xử lý tình huống;
 • Giao tiếp có văn hóa: Văn minh, lịch sự, nhã nhặn, giữ vững nguyên tắc làm việc nhưng cũng làm hài lòng mọi thành phần, đối tượng giao tiếp;
 • Thao tác nghề nghiệp tuân theo quy trình làm việc, theo bản mô tả công việc kết hợp linh hoạt trong xử lý tình huống;
 • Tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, chính xác;
 • Biết tôn trọng khách hàng và tôn trọng quần chúng; biết đặt lợi ích tập thể, lợi ích Khách hàng lên trên lợi ích cá nhân;
 • Kiên quyết đấu tranh chống tội phạm và những hành vi sai trái, hành vi tiêu cực.                                

3/ Nội dung đào tạo bảo vệ theo chương trình ngắn hạn 15 buổi như sau :

     Nội dung 1: Kỹ năng giao tiếp ứng xử của bảo vệ

 • Mặc và sử dụng trang phục, tác phong làm việc, ngôn ngữ giao tiếp, chào hỏi, xưng hô, giao tiếp điện thoại, điều lệnh nội vụ, tập hợp xếp hàng, điểm danh, báo cáo.

     Nội dung 2: Pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ

 • Khái niệm tội phạm, phạm tội quả tang, bắt khám xét, phòng vệ chính đáng, tình huống cấp thiết.

    Nội dung 3: Kỹ năng chuyên môn bảo vệ

 • Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ.
 • Giao nhận ca.
 • Kỹ năng tuần tra canh gác,
 • Kỹ năng kiểm tra kiểm soát người
 • Kỹ năng kiểm tra kiểm soát tài sản, hàng hóa, niêm phong
 • Nghiệp vụ trông giữ phương tiện, điều phối giao thông
 • Công tác bảo vệ và hộ tống cá nhân

    Nội dung 4: Phương hướng xử lý một số tình huống

 • Công tác phòng ngừa và xử lý tình huống cháy nổ.
 • Gây rối trật tự công cộng,
 • Trộm cắp, cướp giật tài sản,
 • Công tác bảo vệ hiện trường
 • Công tác cứu hộ cứu nạn.

    Nội Dung 5: Công tác quản lý, chỉ huy Đội bảo vệ

 • Lập kế hoạch bảo vệ.
 • Công tác quản lý điều hành ( phân ca, kiểm tra- giám sát, điều động nhân viên ).
 • Công tác thông tin, báo cáo.

    Nội dung 6: Văn Bản và thực hành văn Bản

 • Cấu trúc văn bản của bảo vệ.
 • Biên bản phạm pháp quả tang, biên bản về hành vi vi phạm, biên bản vụ việc, báo cáo.
 • Thực hành văn bản.

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp uy tín tại TP.HCM

Hình ảnh lớp đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp